TryggOffert.se använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används.
Läs mer om integritetspolicy och cookies.
Logga in

Trygg Offert Integritetspolicy

Trygg Offert värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Trygg Offert har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Trygg Offert uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

 

Personuppgifter som vi samlar in

Trygg Offert behandlar personuppgifter om dig när du efterfrågar en offert från Trygg Offert, när avtal ingås med en viss entreprenör och – i de fall när Trygg Offert agerar entreprenör- sådana uppgifter som krävs för att fullgöra uppdraget enligt uppdragsavtalet.  Normalt så kan följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

  • identifieringsuppgifter: namn och personnummer
  • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, mailadresser
  • uppgifter om bostaden såsom ägande och tidigare renoveringar
  • uppgifter om närstående såsom sambo eller partner
  • betaluppgifter som framgår vid betalning av fakturor och i förekommande fall vid en kreditupplysning
  • I förekommande fall uppgifter om skatteavdrag (ROT-avdrag),
  • bilder på och kring de ytor som renoveras samt
  • IP-adress, cookies och övrig trafikdata vid besök på hemsidan

 

Användandet av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot dig som kund (eller dig som är på väg att bli kund), myndigheter och i förekommande fall till våra underentreprenörer.

Trygg Offert behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. När du kontaktar Trygg Offert för första gången ber dig att samtycka till att Trygg Offert får behandla dina uppgifter i en separat samtyckestext på vår hemsida. I de flesta fall är dock den lagliga grunden det avtal som Trygg Offert har ingått – eller är på väg att ingå- med dig.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kunder. Personuppgifterna kan slutligen komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Om du enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se). Om dessa cookies innehåller personuppgifter behandlar Trygg Offert också dessa i enlighet med vårt berättigade intresse.

 

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har Trygg Offert rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Trygg Offert.

 

Mottagare av personuppgifter

Trygg Offert kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, till tredje part som Trygg Offert har en affärsrelation med (till exempel IT-leverantör eller underentreprenör) och myndigheter. Merparten av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter lämnas inte ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Vissa av de tredje parterna som Trygg Offert kan också komma att dela uppgifter med är att se som Trygg Offerts personuppgiftsbiträden (till exempel Trygg Offerts IT-leverantör). Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Trygg Offert har skriftliga avtal med dess personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

 

Säkerhetsåtgärder

Trygg Offert har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

 

Dina rättigheter som behandlad

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av Trygg Offert har du rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och tio år därefter (på grund av den tioåriga reklamationsfristen i konsumenttjänstlagen). Trygg Offert arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är TryggOffert Sverige AB, 559329-2203 Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på info@tryggoffert.se.